Teste de sanitatie -Suprafete de lucru

Parametri analizați

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Nr. crt.
Denumire indicator
Metoda de incercare
Pret
1
NTG/cm2
PSL 29
30
2
Bacterii coliforme/10cm2
PSL 29
35

65 lei

numele persoanei | suprafetei | utilajului testat
Product total
Options total
Grand total