Teste de sanitatie – Aeromicroflora

Parametri analizați

INDICATORI MICROBIOLOGICI

Nr. crt.
Denumire indicator
Metoda de incercare
Pret
1
NTG/m3
PSL 29
40
2
Mucegaiuri/m3
PSL 29
40

80 lei