Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Protectia datelor cu caracter personal

SC ALMARO MED SRL este inregistrat in calitate de operator pentru prelucrarea de date cu caracter personal in Registrul de evidenta ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numarul 12176/2009, conform Legii nr. 677/2001.

SC ALMARO MED SRL prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SC ALMARO MED SRL respecta drepturile pe care Regulamentul nr. 679/2016 le confera persoanei fizice vizate, respectiv:

(i) dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) dreptul de acces la datele cu caracter personal: dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele mele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre SC ALMARO MED SRL.
(iii) dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.
(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
(v) dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 679/2016, care au fost incalcate.

Drepturile de acces, interventie si de opozitie vor putea fi exercitate de catre persoana fizica vizata adresand o cerere scrisa, datata si semnata catre SC ALMARO MED SRL, in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de acces, interventie sau datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Oricarei cereri i se va atasa o copie xerox, lizibila a actului de identitate al solicitantului.

Prin completarea formularului de contact va dati acordul in mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de catre SC ALMARO MED SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente.

SC ALMARO MED SRL va prelucra datele personale cu urmatoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii medicale; (ii) cercetare stiintifica, si (iii) marketing si publicitate. Persoanele vizate sunt: (i) clienti / potentiali clienti ai SC ALMARO MED SRL, (ii) debitori, (iii) membrii familiei/apartinatori clientilor, (iv) farmacisti, precum si (v) persoanele de contact desemnate de catre clienti.

Datele personale prelucrate pot fi dezvaluite urmatorilor destinatari: (i) persoanei vizate (ii) reprezentantilor legali ai persoanei vizate, (iii) operatorilor de date (iv) partenerilor contractuali ai SC ALMARO MED SRL; (v) alte companii din acelasi grup cu SC ALMARO MED SRL (vi) autoritatilor publice si bancare, (vii) instiutii de invatamant si educatie; (viii) societatilor de asigurare si reasigurare; (ix) organizatii profesionale; (x) asociatii si fundatii; (xi) mass-media. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul tau daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.

SC ALMARO MED SRL asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de persoana fizica vizata si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu SC ALMARO MED SRL. Aceste persoane sunt obligate prin fisa postului sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului prevazute de termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta.